Usos de l’alumini

L’alumini és uns dels elements més comú de la naturalesa, específicament el tercer més comú que podem trobar, just després de l’oxigen i el silici. És bastant resistent a la corrosió i consta d’una baixa densitat, sent bastant utilitzat en l’enginyeria dels materials, a més consta d’una gran conductivitat elèctrica, i amb un preu en brut en el mercat molt econòmic fent-ho bastant accessible a diferència d’altres tipus de materials.

A causa de tot això l’alumini a partir del segle XX va començar a ser més utilitzat quedant només darrere de l’acer.

Com s’usa l’alumini?

L’ús de l’alumini varia molt segons en el sector que aquesta aplicació, els sectors en els quals l’alumini és usat són els següents:

  • Transport: en l’àrea automotriu l’alumini va començar a ser utilitzat com una opció ecologista i de rendiment, ja que aquest material fa la seva aportació en un vehicle en la reducció de pes i sent un material econòmic redueix el cost final d’aquest. A tal punt que podem trobar en el mercat cotxes fets gairebé íntegrament d’alumini.
  • Envasament: aquí l’alumini pren el seu protagonisme ja que el podem trobar gairebé en qualsevol mena d’envàs, des de llaunes, paper per a embolicar, la capa interior dels tetra brick, medicaments entre altres. Aquest té el gran avantatge de protegir el seu contingut de la llum del sol, humitat, oxigen i gairebé qualsevol tipus de factor extern que pugui perjudicar el que aquests envasos contenen a més de ser bastant lleugers.
  • Electricitat i comunicació: en passar del temps l’alumini va començar a deixar la seva marca en aquest sector quan en els anys 50 aquest va començar a ser el reemplaçament del coure per a línies elèctriques d’alt voltatge i en l’actualitat és el conductor elèctric més econòmic del mercat, per la seva part en la comunicació aquest es troba en les antenes de televisió i satèl·lits.
  • Construcció: en els últims 50 anys l’alumini ha estat el material més utilitzat en aquest camp a Espanya i països mediterranis en comparació d’altres materials, ja que aquest té molts avantatges des del seu preu en el mercat, pes i mal·leabilitat mecànica que aquest posseeix.