Què és la fusteria d’alumini?

Quan parlem de labors referents a treballs o construccions fetes en metall ens referim a un art pràcticament mil·lenari, el qual varia molt depenent de la cultura i regió d’on provingui aquesta mà d’obra. la fusteria en metall es va originar gràcies a que els artesans de fusta suplantessin la seva matèria primera pel metall, al principi s’utilitzava merament per a la fabricació de portes i finestres, evolucionant fins el que es coneix avui dia com a fusteria de metall més concretament en aquest cas en alumini.

Un nou mercat

El terme de fusteria d’alumini és relativament nou el qual va començar a ser implementat per grans indústries que es dediquen a fabricació i manufactura de diferents tipus de productes fets en alumini, aquest tipus de fusteria destaca molt en el seu baix pes, durabilitat i econòmics costos en manteniment.

Molts sectors del mercat es beneficien d’aquesta tècnica com ara: construcció de portes, finestres, llar, construcció, construcció d’interiors, escales, àrea automotriu, en fi, les possibilitats en les quals es pot aplicar la fusteria d’alumini són gairebé infinites.

Origen de la Fusteria d’Alumini

Els orígens d’aquesta es vénen observant des dels anys 70 i els 80, quan els artesans i fabricants de diferents tipus d’articles en fusta van començar a optar per l’alumini per ser l’opció més lleugera, però al seu torn la més duradora i resistent al pas dels anys amb un manteniment de qualitat. Ja que aquesta ofereix acabats delicats i estilitzats que van perfectament amb dissenys contemporanis sense deixar de costat la seva qualitat.